Comissions de treball 2017

01/12/2016
Imatge

Les Comissions de treball de l'AMPA per al curs 2016-2017 es constitueixen. Pots participar-hi!!!!

Les comissions de treball de l'AMPA són grups de treball d'una dinàmica concreta per a aprofundir en els aspectes que es decideixi treballar en Junta Directiva. L'única condició per a participar-hi amb veu i vot és el de ser associat de l'AMPA.

Per a aquest curs escolar són:

  • Prèstec de llibres i roba escolar
  • Activitats per a pares i families
  • Els Gegants Petits de Lestonnac
  • L'espai de la Plaça de l'Ensenyança

Per a inscriure's a qualsevol d'elles només cal notificar-ho a les oficines de l'AMPA o per correu electrònic.

Les conclusions de cada comissió seran elevades a la Junta Directiva per al seu anàlisi i posta en marxa.