Servei de Biblioteca

Imatge

Aquest servei es dóna de dilluns a divendres de 17 a 19h.

Des de l'AMPA es contracta la persona encarregada d'atendre l'alumnat que assisteix a aquest espai per fer-lo servir com a aula d'estudi. D'aquesta manera els nens i les nenes que es queden a l'escola fora de l'horari lectiu, poden aprofitar el temps lliure per fer deures, cercar informació, estudiar... Està oberta a tot l'alumnat que en tingui necessitat.

La Biblioteca és un espai de treball en silenci que resta obert tots els dies entre setmana durant dues hores i compta amb llibres i material de consulta.