Orles de fi de curs

Imatge

Cada any a final de curs els alumnes de 4t d'ESO i 2n de Batxillerat reben una orla de fi d'etapa.

L'AMPA es fa càrrec del cost de disseny i impremta de les orles de tots els nois i les noies que han finalitzat les etapes d'ESO i Batxillerat.